Poskytujeme dětem i dospělým hiporehabilitační služby. Jedná se o oblast hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi, stejně jako o hipoterapii v psychologii a psychiatrii. Můžete k nám tedy přijít zlepšovat hrubou a jemnou motoriku, posilovat střed těla a tím zlepšovat celkové držení těla, ale také procvičovat kognitivní funkce, zlepšovat komunikační dovednosti, pracovat na sobě v rámci doléčování, řešení komplikované životní situace, zlepšování vztahu s rodinou, nácviku sociálních dovedností či se prostě posouvat dál ve spolupráci s terapeutem a koněm. Možností spolupráce je mnoho, výčet rozhodně není konečný.

Posláním spolku Hiporehabilitace Sarago, z. s. je především vytvářet takové podmínky, aby bylo možné co v největší míře poskytovat hiporehabilitační služby co nejširšímu spektru lidí za dodržení všech standardů kvality České hiporehabilitační společnosti výkonu těchto služeb a tím napomáhat integraci zdravotně a sociálně znevýhodněným jedincům do společnosti, stejně jako vytvořit prostředí vhodné pro rozvoj dovedností jakkoli znevýhodněných osob. Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové v roce 2020 (spisová značka L 13409/RD10/KSHK).