O nás

Crazy Madonna – nejdůležitější členka spolku, klisna amerického klusáka, narozena roku 2005, která po závodní kariéře pracuje v Hiporehabilitaci Sarago, z.s. . V červnu úspěšně složila zkoušku České hiporehabilitační společnosti pro hiporehabilitační koně, takže má pro tuto činnost i řádně ukončené vzdělání potvrzené licencí:)

Crazy Madonna

Mgr. Monika Honzíková – předsedkyně a zakladatelka spolku, psychoterapeutka s akreditovaným psychoterapeutickým vzděláním, sociální pracovnice. Zaměřuje se na práci v oblasti závislostí a prevence obecně, zastřešuje odbornou část práce s klienty. Mimo stáj působí v soukromé ambulanci, kde pracuje formou Sandtray therapy.

Samantha Klaubenschalková – členka a zakladatelka spolku, vzdělána v oblasti jezdectví a agroturistiky, mnohaleté zkušenosti při práci s koňmi. Zaměřuje se na spolupráci s koněm vycházející z partnerství, zastřešuje odbornou práci z pohledu možností a výcviku koní. V rámci Stáje Sarago pořádá dětské kroužky, tábory.

Martin Honzík, DiS. – člen a zakladatel spolku, vedoucí záchranář letecké záchranné služby Hradce Králové. Zabezpečuje pravidelné proškolení členů spolku v oblasti první pomoci a bezpečnosti, provádí technicky náročnější realizace.

dobrovolníci – lidé, kteří jsou zapojeni do chodu stáje, pomáhají s ošetřovatelskými činnostmi kolem koní a provozu stáje jako takové. Vypomáhají také na pozici vodiče koně v rámci terapeutických jednotek.